21.04.2017 18:00

Řádná valná hromada akcionářů

Představenstvo společnosti M - STROJÍRNY a. s.

se sídlem Pardubice, Husova 1697, IČ 465 05 016
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddílu B, vložka 666
svolává
Řádnou valnou hromadu akcionářů

Tisknout