Pozvánky na VH

Řádná valná hromada akcionářů 2018

Představenstvo obchodní společnosti
M - STROJÍRNY a.s.,
IČO: 465 05 016, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 666
(dále jen jako „Společnost“),
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 20. 06. 2018 od 11:00 hod. na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové

Tisknout